Kazem Lamsoo

ترافیک زمان-3


زمان پیش می رود ولی برای عاشقانت کند. همچون ترافیکی در زمان.
روز را گناه می کنم و شب قبل از خواب شب قبر را به یاد می آورم،

ادامه مطلب...
۰۷ خرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
کاظم لمسو

وانمود کن از هیچ چیز دلخور نیستی


در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند،

ادامه مطلب...
۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۱ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
کاظم لمسو

گاهی باید...


گاهی باید آدم‌های اطرافت را کنار بگذاری...

ادامه مطلب...
۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۱ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
کاظم لمسو

ما ندانیم که این نکته فناست

  • عامه سیر از تو ولی پای تو گیر
  • این نشانی است ز یک مهر کثیر
  • ما ندانیم که این نکته فناست
ادامه مطلب...
۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
کاظم لمسو

هر چیزی برای خودش رسم و رسومی دارد


روباه گفت:
کاش سر همان ساعت دیروز آمده بودی.

ادامه مطلب...
۰۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
کاظم لمسو

اینستاگرام