در سال اول ازدواج به قدری همسرم را دوست داشتم، که وقتی نگاهش میکردم دلم میخواست بخورمش.

در سال دوم مدام به خودم میگفتم کاش همون سال اول خورده بودمش...چارلی چاپلین

اینستاگرام: سخن بزرگان