چیزی که سرنوشت انسان را می سازد استعدادهایش نیست...

انتخابهایش است...


"جی کی رولینگ"

اینستاگرام: سخن بررگان