موسی گانی : خدا آدمای دیوونه رو دوس داره !
رمبو : چرا؟
موسی گانی : چون از اونا زیاد آفریده !


🎬 Rambo III -1988

اینستاگرام: سکانس برتر