من توی خونواده ی فرهنگی بزرگ شدم و زیاد کتاب می خوندم،
تا اینکه بعد خوندن یه عالمه کتاب،فهمیدم که:
کتاب خوندن زیاد باعث می شه آدم چیزایی رو بفهمه که نباید بفهمه.

🎬 Mary and Max
اینستاگرام: سکانس برتر