برعکس همه آدما که فکر میکنن آدم عاشق میشه تا تنهاییش رو پر کنه...

من فکر میکنم آدم ها عاشق میشن تا تنهایی هاشونو بزرگ کنن!

🎬 everyone say i love you-1996


اینستاگرام: سکانس برتر