آل پاچینو: مکس تو جریان مترسک رو میدونی؟
جین هکمن: نه
آل پاچینو: فکر میکنی کلاغها از یه مترسک بترسن؟
جین هکمن: بله،فکر کنم بترسن،چطور مگه؟
آل پاچینو: نه،کلاغها نمیترسن،باور کن،نه
جین هکمن: نه کلاغهای لعنتی میترسن
آل پاچینو: نه،کلاغها میخندن
جین هکمن: مزخرفه
آل پاچینو: همینطوره،کلاغها میخندن،ببین،کشاورز یه مترسک میسازه،درسته؟
با یه کلاه خنده دار روی سرش،با به صورت خنده دار ... کلاغها میان کنارش و می بیننش ... به نظرشون خنده دار میاد و اونها میخندن
جین هکمن: کلاغهای لعنتی میخندن؟
آل پاچینو: درسته ... اونا میخندن ... بعد میگن:
"اون کشاورز پیر،جونز،که اون پائینه،مرد خوبیه، اون مارو خندوند، پس ما دیگه اذیتش نمیکنیم..."

Scarecrow (1973) - Jerry Schatzberg


اینستاگرام: سکانسهای برتر