از اونجایی که کل جهان یک ماشین خیلی بزرگه

نمیتونم براش مثل یک قطعه ی اضافی باشم....

باید دلیلی وجود داشته باشه که من اینجا هستم...


🎬 Hugo - 2011

اینستاگرام: سکانس برتر