http://bayanbox.ir/view/5938529892705199504/47.jpg

سرزمین من، تنها مادری است که این همه محرم و فرزندان غیور دارد. من توجهی ندارم که یک ملت چطور فقیر است. کشوری که این همه شهید دارد غنی ترین است...

"کاظم لمسو"اینستاگرام: شهدای مدافع حرم

کاظم لمسو یک ملت چطور فقیر است -شهید علی عابدینی - مدافع حرم علی عابدینی -مازندران+فریدونکنار+شهیدمرافع حرم+علی عابدینی-همه شهیدان مدافع حرم مازندران-دریافت اطلاعات و تصاویر شهیدان مدافع حرم مازندران- معرفی کاظم لمسو-آشنایی با کاظم لمسو