از تو نگاه همشون میشه آسودگی خاطر و احساس آرامش رو دید...
شاید قبلا این تصویر رو دیده باشین یا شبیه به اون رو. خیلی لذت بخشه...اینستاگرام: سرگرمی


آهو در خیابان - تجمع حیوانات در خیابان - فرهنگ حضور حیوانات در شهر