Kazem Lamsoo

آفرین سیامند رحمان


آفرین پسر. آفرین دلاور.

اینجاست که آدم به ایرانی بودنش افتخار میکنه.

ادامه مطلب...
۲۵ شهریور ۹۵ ، ۰۱:۴۵ ۸ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

نامه ای به منجی


بگذار ببینم. بگذار چشم هایم ببینند. چشم هایی که هنوز موفق نشدند به بینایی خود بنازند. چشم هایی که نمی دانم برای چه خلق شده اند!

ادامه مطلب...
۲۴ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۱۶ ۳ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

جونم فداتبا یا علـی می شه فــدات این دلم        گم می شه تو کـوی وفـات  این دلم 

ادامه مطلب...
۲۴ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

ترافیک زمان(1)و همه تو را می شناسند. همه می دانند و خود را به نادانی می زنند...

ادامه مطلب...
۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۱۱ ۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

داستان های زندگی من فقط چند کلمه اند


"من و شیشه"

بانو، چند وقتی است شیشه کشیدن را شروع کردم.

ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۲۰ ۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

اینستاگرام