Kazem Lamsoo

انسان باش ...


انسان باش ...
ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ادامه مطلب...
۰۲ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

قانون حفاظت از رسوا کننده

در کشور آمریکا در سال 1989 قانونی به نام قانون حفاظت از رسواکننده تصویب می شود که از آن زمان تاکنون نیز اجرا میگردد.
براساس این قانون

ادامه مطلب...
۲۸ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

آن مرد هم ریش داشت-3

حتما شنیده اید که می گویند: "ادب از که آموختی؟ بی ادبان".  نه اینکه خیلی بی ادب باشد. ولی

ادامه مطلب...
۲۳ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

چشم های تو کودتاچی بود


انقلاب از کجا شروع می شد؟!
جمعیت یک صدا٬ صدا می کرد!
چشم های ِ

ادامه مطلب...
۱۸ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

نگه داشتن دو لبخند


نگه داشتن دو لبخند
برای همیشه کنار هم

ادامه مطلب...
۱۳ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

اینستاگرام