وقتی
 چیزی را
 از دست می دهید،
درسی را
 که از آن گرفته اید
 از دست ندهید...


منبع:  @MOSBAT2014

اینستاگرام: KazemLamsoo
وبلاگ کاظم لمسو - شعری از کاظم لمسو - لمسو کیست - آقای لمسو - برنده جایزه نثر ادبی لمسو