روزهایی بود که از سر جاهلیتم پسران امروز را مسخره می کردم. آری شما را مسخره میکردم که مثل رزمنده ها و شهدای جنگ تحمیلی در رکاب امام حسین نیستید. شما چه کرده اید که الان محرم ناموس حسین شدید و ما نامحرم! به غیرتم بر خواهد خورد چون شما قدم نگیرم..."کاظم لمسو"

اینستاگرام: مدافعان حرم
تصاویر شهدای مدافعان حرم - شهدای خان طومان - تصاویر اجساد شهدای خان طومان - اطلاعات و تصاویر و بررسی شهدای خان طومان - شهدای مازندارنی خان طومان - اطلاعات و تصاویر شهید علی عابدنینی