انسان باش ...
ﭼﻪ ﻓﺮقی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ شعبان ...
تیر باشد و یا آبان ...
دسامبر باشد و یا ژوئن؟!!
ﻫﺮ ﺭﻭزی ﮐﻪ ﺩﺳتی ﺭﺍ ﮔﺮﻓتی...
ﺩلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ...
ﺍشکی ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ...
ﺍﻧﺴﺎنی !


اینستاگرام: جملات ماندگار