مهـــــدی جان ❣

بـا اینکه در حـــوالی
چشـمم ندارمت...

اما همیشه کنج دلم دوست دارمت...
این جمعــه هم نیامدی باز مثل قبل...
این هفته هم به خدا می سپارمت...منبع: shabhayetanhayi.com

اینستاگرام: KazemLamsoo
حضرت مهدی - این هفته به خدا می سپارمت -