Kazem Lamsoo

فیلم میهن پرست


شارلوت: تو کاری نکردی که بخوای بابتش شرمنده باشی!

مل گیبسون:

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
کاظم لمسو

ژان والژان - بینوایان


مرا برای دزدین تکه نانی به زندان بردند...

و 15 سال در آنجا

ادامه مطلب...
۲۵ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
کاظم لمسو

یک روز به وسعت تمام روزهای خدا


باز درد من از نو شروع شده در پی یک ماجرا
باز یک جریان و یک حضور و یک  سر و صدا
باز تمام هستی و

ادامه مطلب...
۲۴ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
کاظم لمسو

به قدری همسرم را دوست داشتم که


در سال اول ازدواج به قدری همسرم را دوست داشتم، که

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
کاظم لمسو

ندای آزادی


بـهـر خـون ریـزی و شـر آمـاده انـد
چـون نـه دین دارنـد و نـه آزاده اند
دشـمنانی دور از آن مردی بـه جـنگ...

ادامه مطلب...
۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۱ ۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
کاظم لمسو

اینستاگرام


فریلنسرینگ