آفرین پسر. آفرین دلاور.

اینجاست که آدم به ایرانی بودنش افتخار میکنه.

310 کیلوگرم رو این هرکول ایرانی بلند کرد و مدال طلا رو گرفت. البته قبلش با بلند کردن وزنه 300 کیلوگرمی طلاش رو گرفته بودو هر وزنه ای رو که بلند میکرد من در پوست خودم نمیگنجیدم و به داشتن همچین ورزشکاری در کشورم می بالیدم. حتماً برای شما هم همینطور بوده.اینستاگرام: KazemLamsoo


سیامند رحمان - پارا المپیک-