خطرناک ترین
خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماست...
کم حجم و خوش هضم!
مراقب باشید!!!  منبع: @MOSBAT2014

اینستاگرام: KazemLamsoo