خیال مرگ:

پدر، از سر عقده هایم هر خیالی از تو را در ذهنم کشتم. جز یکی و آن یکی زمان مرگت مرا کشت..."کاظم لمسو"

اینستاگرام: KazemLamsoo
داستانهای چند کلمه ای کاظم لمسو - تحلیل و بررسی داستان های چند کلمه ای - بررسی و نقد آثار و داستان کاظم لمسو - داستانهای ده کلمه ای جشنواره لی - داستان های 10 کلمه ای- داستان خیال مرگ از کاظم لمسو - داستان ناامید از کاظم لمسو -نقد و تحلیل و بررسی آثار کاظم لمسو - داستان پدر از کاظم لمسو - اینستاگرام و صفحه شخصی کاظم لمسو - وبلاگ و سایت و کانال تلگرام کاظم لمسو بررسی آثار کاظم لمسوx